Империя (1871—1918)

1 марка 1 марка

1 марка

Германия

1876C,81F,82A,

под заказ
10 пфенниг 10 пфенниг

10 пфенниг

Германия

1900,15

под заказ
1/2 марки 1/2 марки

1/2 марки

Германия

1914A,15А,16D

под заказ
1 марка 1 марка

1 марка

Германия

1905A,07F,15D

под заказ
2 марки 2 марки

2 марки

Баден

1902

под заказ
3 марки 3 марки

3 марки

Бовария

1911

под заказ
2 марки 2 марки

2 марки

Пруссия

1913

под заказ
5 марок 5 марок

5 марок

Пруссия

1914

под заказ
5 пфенниг 5 пфенниг

5 пфенниг

Германия

1917

под заказ
10 пфенниг 10 пфенниг

10 пфенниг

Германия

1917

под заказ