Узбекистан

1 тийин 1 тийин

1 тийин

Узбекистан

1994

под заказ
3 тийин 3 тийин

3 тийин

Узбекистан

1994

под заказ
5 тийин 5 тийин

5 тийин

Узбекистан

1994

под заказ
10 тийин 10 тийин

10 тийин

Узбекистан

1994

под заказ
20 тийин 20 тийин

20 тийин

Узбекистан

1994

под заказ
50 тийин 50 тийин

50 тийин

Узбекистан

1994

под заказ
5 сум 5 сум

5 сум

Узбекистан

1999

под заказ
10 сум 10 сум

10 сум

Узбекистан

1997,00

под заказ
10 сум 10 сум

10 сум

Узбекистан

2001

под заказ
50 сум 50 сум

50 сум

Узбекистан

2001

под заказ
100 сум 100 сум

100 сум

Узбекистан

2009

под заказ