Нигерия

1 пенни 1 пенни

1 пенни

Нигерия

1959

под заказ
5 кобо 5 кобо

5 кобо

Нигерия

1976

под заказ
10 кобо 10 кобо

10 кобо

Нигерия

1973

под заказ
50 кобо 50 кобо

50 кобо

Нигерия

1991

под заказ
1 наира 1 наира

1 наира

Нигерия

1991,93

под заказ