Финляндия

10 пенни 10 пенни

10 пенни

Финляндия

1865

под заказ
1 пенни 1 пенни

1 пенни

Финляндия

1883

под заказ
1 пенни 1 пенни

1 пенни

Финляндия

1907,16

под заказ
5 пенни 5 пенни

5 пенни

Финляндия

1915,16

под заказ
25 пенни 25 пенни

25 пенни

Финляндия

1916

под заказ
50 пенни 50 пенни

50 пенни

Финляндия

1916

под заказ
5 пенни 5 пенни

5 пенни

Финляндия

1917

под заказ
25 пенни 25 пенни

25 пенни

Финляндия

1917

под заказ
50 пенни 50 пенни

50 пенни

Финляндия

1917

под заказ
1 марка 1 марка

1 марка

Финляндия

1929

под заказ
5 пенни 5 пенни

5 пенни

Финляндия

1968

под заказ
1 пенни 1 пенни

1 пенни

Финляндия

1970,73,75

под заказ
5 пенни 5 пенни

5 пенни

Финляндия

1977,80,84,88

под заказ
10 пенни 10 пенни

10 пенни

Финляндия

1964,77,82

под заказ
20 пенни 20 пенни

20 пенни

Финляндия

1972,80,82

под заказ
1 марка 1 марка

1 марка

Финляндия

1971,77,79,82

под заказ