Финляндия

10 пенни 10 пенни

10 пенни

Финляндия

1865

под заказ
1 пенни 1 пенни

1 пенни

Финляндия

1883

под заказ
1 пенни 1 пенни

1 пенни

Финляндия

1907,16

под заказ
5 пенни 5 пенни

5 пенни

Финляндия

1915,16

под заказ
25 пенни 25 пенни

25 пенни

Финляндия

1916

под заказ
50 пенни 50 пенни

50 пенни

Финляндия

1916

под заказ
5 пенни 5 пенни

5 пенни

Финляндия

1917

под заказ
25 пенни 25 пенни

25 пенни

Финляндия

1917

под заказ
50 пенни 50 пенни

50 пенни

Финляндия

1917

под заказ
25 пенни 25 пенни

25 пенни

Финляндия

1935

под заказ
1 марка 1 марка

1 марка

Финляндия

1929

под заказ
5 пенни 5 пенни

5 пенни

Финляндия

1968

под заказ
1 пенни 1 пенни

1 пенни

Финляндия

1970,73,75

под заказ
5 пенни 5 пенни

5 пенни

Финляндия

1977,80,84,88

под заказ
10 пенни 10 пенни

10 пенни

Финляндия

1964,77,82

под заказ
20 пенни 20 пенни

20 пенни

Финляндия

1972,80,82

под заказ