Азия

Непал (13)

ОАЭ (8)

Оман (1)250 бин лир (250 000 лир)

250 бин лир (250 000 лир)

Турция

2004

под заказ
10 сатанг

10 сатанг

Таиланд

1918,21,37

под заказ
1 сатанг

1 сатанг

Таиланд

1942

под заказ
1 пайса

1 пайса

Индия

1953

под заказ
10 пайса

10 пайса

Непал

1971

под заказ
500 000 лир

500 000 лир

Турция

2002

под заказ
1 кэш (цянь, вэнь) Цянь Лун

1 кэш (цянь, вэнь) Цянь Лун

Китай

1736—1795 г

под заказ
5 пайса

5 пайса

Непал

1976

под заказ
750 000 лир

750 000 лир

Турция

2002

под заказ
5 сатанг

5 сатанг

Таиланд

1950

под заказ
1 кэш (цянь, вэнь) Цянь Лун

1 кэш (цянь, вэнь) Цянь Лун

Китай

1736-1795 г

под заказ
1 пойша

1 пойша

Бангладеш

1974

под заказ
2 пайса

2 пайса

Индия

1957

под заказ
1 новый куруш

1 новый куруш

Турция

2005

под заказ
5 пайса

5 пайса

Индия

1958К,63Б

под заказ
10 пайса

10 пайса

Непал

1975

под заказ