Индонезия

10 сен

10 сен

Индонезия

1954

под заказ
1 сен

1 сен

Индонезия

1962

под заказ
1 рупия

1 рупия

Индонезия

1970

под заказ
10 рупий

10 рупий

Индонезия

1971

под заказ
25 рупий

25 рупий

Индонезия

1971

под заказ
100 рупий

100 рупий

Индонезия

1978

под заказ
25 рупий

25 рупий

Индонезия

1994

под заказ
100 рупий

100 рупий

Индонезия

1999

под заказ
200 рупий

200 рупий

Индонезия

2008

под заказ
500 рупий

500 рупий

Индонезия

2003

под заказ