Родезия

1/2 цента

1/2 цента

Родезия

1970

под заказ