Индонезия

5 сен

5 сен

Индонезия

1964

под заказ
10 сен

10 сен

Индонезия

1964

под заказ
100 рупий

100 рупий

Индонезия

1984

под заказ
100 рупий

100 рупий

Индонезия

1999

под заказ
1 000 рупий

1 000 рупий

Индонезия

2007

под заказ
2 000 рупий

2 000 рупий

Индонезия

2009

под заказ
10 000 рупий

10 000 рупий

Индонезия

2011

под заказ